Звільнення від оподаткування благодійної допомоги

Щодо звільнення від оподаткування ПДВ:

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації пп.197.1.15 п.197.1 ст.197 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах. 

Благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами - її набувачами з метою провадження діяльності за цілями, передбаченими ст.3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді певних підакцизних товарів, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності.

(Посилання на позицію ДПС - https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/596873.html).

Тобто, звільняються від ПДВ операції з постачання платниками ПДВ товарів та послуг, але не грошей, благодійним організаціям (фонд Притули, Повернись живим тощо), а також надання такої допомоги (товарів та послуг, але не грошей, ) благодійними організаціями платниками ПДВ набувачам.

Щодо звільнення від оподаткування ПДФО:

Звільнено від оподаткування ПДФО (та, відповідно, військовим збором) суму (вартість) благодійної допомоги виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 ПКУ), на користь:

- учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників спецслужб або на користь членів сімей таких учасників бойових дій; 

- працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони або на користь членів їхніх сімей; 

- фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах. 

Зазначені доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня включно року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні, та/або завершено здійснення заходів із  національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Тобто право на не оподаткування цієї допомоги її набувачі матимуть до кінця календарного року, у якому закінчиться війна.

А також, звільняється від оподаткування ПДФО (та військовим збором) сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на користь фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи), у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у тому числі у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку (пп. 165.1.56. п. 165.1. ст. 165 ПКУ).

(Посилання на позицію ДПС - https://dn.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/618442.html).

Крім того, не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану; (п. «в» пп. 170.7.2. п. 170.7. ст. 170 ПКУ).

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання та яка повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ. А нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Таким чином, не сплачують ПДФО та військовий збір особи, які у вказаному порядку отримали благодійну допомогу, у тому числі грошові кошти.

Звертаю увагу, що ФОП не може вести благодійну діяльність у межах своєї підприємницької діяльності. Оскільки благодійну діяльність провадять неприбуткові організації (фонди або фізичні особи-волонтери).

У разі ведення ФОПом благодійної діяльності, тобто діяльності, яка не зазначена у свідоцтві платника єдиного податку, такий ФОП-єдинник повинен перейти на сплату інших податків і зборів.

(Посилання на позицію ДПС - https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/619744.html

Поряд з цим, пп. 22 п. 1 «Перехідні положення» ПКУ установлено, що за результатами податкових (звітних) періодів за 2022 рік у складі витрат від провадження певного виду незалежної професійної діяльності, а також у складі витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть враховуватися документально підтверджені витрати у вигляді вартості майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані (надані, передані) ЗСУ, Нацгвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, МВС України, Управлінню держохорони України, Державній службі спецзв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

(Посилання на позицію ДПС - https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30718