Якими правами наділені працівники Держпраці ?

Під час проведення перевірки працівники Держпраці керуються Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823.

Проаналізувавши Порядок можна відмітити, що інспектори Держпраці наділені достатньо широким переліком прав під час проведення перевірки, зокрема, вони мають право:

1) без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування інформацію та/або документи, необхідні для проведення інспекційного відвідування.

Також, звертаю увагу, що є обов’язковою для виконання вимога інспектора праці про надання для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця.

Що стосується ставок основних штрафів, які може застосувати Держпраці (ст. 265 Кодексу законів про працю України): штраф за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору – 60 000 грн., штраф за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – 18 000 грн., штраф за недопущення до проведення перевірки з питань виявлення порушень фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору – 96 000 грн.

Варто пам’ятати, що завжди є корисним правильно вибудуваний діалог з перевіряючими, який може допомогти пройти перевірку безболісно та, інколи, уникнути захмарних штрафів.