В яких випадках евакуюють дітей примусово ?

Кабінетом Міністрів України 07.03.2023 прийнято постанову №209 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 і від 29 липня 2022 р. № 854», згідно з якою введено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, в умовах воєнного стану.

Підставою для проведення обов’язкової евакуації є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Відмова батьків, осіб, які їх замінюють, або інших законних представників від обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремого населеного пункту в місцевості, де ведуться бойові дії, не допускається.

Тобто, при евакуації дитини не допускається її вилучення у батьків або законних представників. Поряд з цим, є прецедент, коли в Донецькій області хлопчик 16 років звернувся до військових з проханням його евакуювати із зони бойових дій (попри те, що батько і бабуся були проти) і така евакуація дитини без супроводу одного з батьків була здійснена уповноваженими особами.

Розроблено Стандарти Генеральної асамблеї ООН щодо переміщенні та евакуації дітей:

- Неможливість розриву сімейних звʼязків

- Найближча до звичного місця проживання локація

- Звичне освітнє, культурне та соціальне середовище

- Урахування ідентичності дитини

- Обмежене переміщення за кордон

- Дотримання прав законного представника

Також існують Стандарти UNCHR «Гуманітарні евакуації у випадку насильства або збройного конфлікту», згідно з якими, зокрема, визначено, що дітям має бути наданий спеціальний захист, зокрема збереження єдності сімʼї. Евакуацію має супроводжувати спеціаліст із захисту прав дитини.

Варто зазначити, що станом на сьогодні законом не передбачено відповідальність батьків (законних представників) за відмову від евакуації дитини. Натомість, працівники поліції у таких випадках проводять роз’яснювальні роботи та/або складають протокол за ст. 184 КУпАП (Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей).

Законодавство:

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-30-zhovtnia-2013-r-841-i-vid-29-lypnia-t70323

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text