Строки звернення до суду у трудових спорах.

Відповідно до статті 233 Кодексу законів про працю України працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до місцевого загального суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Тобто,

3 місяці - оскаржити дії роботодавця, наказ про відсторонення тощо,

1 місяць - оскаржити наказ про звільнення,

безстроково - стягнути невиплачену заробітну плату.