Що таке ДІЯ СІТІ?

Сьогодні всі говорять про ДІЯ СІТІ. Тож хочу коротко розповісти вам що ж це таке.

ДІЯ СІТІ – це спеціальний правовий режим, який є альтернативою поточним умовам ведення ІТ-бізнесу, зі своїми особливостями організації праці між робітником та роботодавцем, режимом оподаткування, а також додатковими правовими інструментами. Зазначений правовий режим є добровільним, тобто, компанія може обрати чи ставати їй резидентом ДІЯ СІТІ, чи працювати на звичайних умовах.

Організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму ДІЯ СІТІ визначені Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text), а також нормами Податкового кодексу України.

Особливості діяльності резидентів ДІЯ СІТІ:

- До діяльності резидентів ДІЯ СІТІ ставка податку встановлюється у розмірі 9% (п. 136.8 ст. 136 Податкового кодексу України).

- Резиденти ДІЯ СІТІ при укладенні договорів мають право передбачити виплату компенсації, до якої не застосовуються положення Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України про неустойку, збитки та санкції.

- Договір, стороною якого є резидент ДІЯ СІТІ, чи договір щодо частки у статутному капіталі резидента ДІЯ СІТІ може передбачати перелік запевнень, що надаються стороною або сторонами, щодо обставин, які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.

- Резиденти ДІЯ СІТІ можуть укладати договір про нерозголошення (NDA), згідно якого фахівець або інша особа зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю та/або іншу конфіденційну інформацію резидента ДІЯ СІТІ або стосовно нього.

- Резиденти ДІЯ СІТІ можуть укладати договір про утримання від вчинення конкурентних дій (NCA) – договір, за яким фахівець зобов’язується утримуватися від вчинення конкурентних дій щодо резидента ДІЯ СІТІ. Такий договір є відплатним.

- Резиденти ДІЯ СІТІ можуть укладати договір позики з альтернативним зобов’язанням, де може бути передбачено, що на вимогу кредитора в якості виконання альтернативного зобов’язання боржник зобов’язаний прийняти кредитора до складу учасників боржника або збільшити розмір його частки у статутному капіталі (якщо кредитор є учасником боржника) та вважати відповідну суму позики додатковим вкладом кредитора для оплати частки у статутному капіталі боржника.

- Статутом резидента ДІЯ СІТІ - товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю може бути встановлено, що повноваження виконавчого органу (директора) такого резидента ДІЯ СІТІ виконує юридична особа, зареєстрована за законодавством України (особа, яка здійснює функції управління). 

- При наймі працівників резидент ДІЯ СІТІ може укладати з ними трудовий договір або гіг-контракт. Також резидент ДІЯ СІТІ може укладати договори цивільно-правового характеру з ФОП. Основна різниця в оподаткуванні: трудовий договір – ПДФО 18% + ВЗ 1,5% + ЄСВ 22%, гіг-контракт – ПДФО 5%+ ВЗ 1,5% + ЄСВ 22%, договір ЦПХ – ЄП 5% + ЄСВ 22%.