Що потрібно знати роботодавцю при прийнятті на роботу неповнолітньої особи

Кодексом законів про працю України (далі – КЗпПУ) ставляться наступні вимоги щодо працевлаштування неповнолітніх (осіб 14 – 18 років), зокрема:

- Допускається працевлаштування осіб, яким виповнилось 16 років і більше.

Як виняток, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років за згодою одного із батьків або особи, що його замінює (ст. 188 КЗпПУ).

- З неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі (п. 5 ч. 1 ст. 24 КЗпПУ).

- Неповнолітні працівники приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. Надалі такі працівники обов’язково повинні проходити медичний огляд — щороку до досягнення ними 21 року (ст. 191 КЗпПУ).

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст. 169 КЗпПУ).

- Для осіб, які не досягли 18 років при прийнятті на роботу не встановлюється випробувальний термін (ч. 3 ст. 26 КЗпПУ).

- Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється скорочена тривалість робочого часу - 36 годин на тиждень, 

для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку (ч.1 ст. 51 КЗпПУ).

- Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпПУ).

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана в загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні встановлюються місцевими радами (ст. 68 КЗпП України).

- Щорічна основна відпустка особам віком до вісімнадцяти років надається тривалістю 31 календарний день (ст. 75 КЗпПУ).

Законодавство:

Кодекс законів про працю України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text)