покладення на засновника товариства функцій директора без виплати заробітної плати

Все частіше при створенні юридичної особи на перших порах функції директора виконує засновник такої юридичної особи. При цьому заробітна плата засновнику не виплачується.

Так от, з аналізу судової практики можна прийти до висновку, що органи Держпраці під час проведення перевірки дотримання законодавства про працю (трудового законодавства) вбачають у здійсненні функцій директора без призначення його на посаду (відсутній наказ про призначення на посаду) та на безоплатній основі порушення трудового законодавства, а саме: ст. 265 Кодексу законів про працю України та виносять постанову про накладення штрафу.  

Однак, керуючись частинами 1-3 ст. 65 Господарського кодексу України, враховуючи п. 2 рішення Конституційного суду України від 15.10.2013 № 8-рп/2013 (справа № 1-13/2013) та рішення Конституційного суду України від 12.01.2010 №1-рп/2010 (справа №1-2/2010), варто дійти висновку, що відносини, які виникають при виконанні засновником функцій директора підприємства без укладання трудового договору є корпоративними, а отже відсутній обов’язок укладати трудовий договір, нараховувати та сплачувати заробітну плату. При цьому, статутом Товариства повинно бути передбачено, що засновник Товариства має право виконувати управлінські функції Товариства (функції директора) на безоплатній основі, а також протоколом Загальних зборів учасників Товариства повинні бути покладені функції управління Товариством на засновника Товариства без нарахування заробітної плати.