Корпоративний договір як інструмент для бізнес-партнерів

Якщо бізнесом у формі товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю (далі – товариство) володіють декілька осіб, якщо декілька осіб створюють бізнес (товариство), або якщо особа планує придбати частку у бізнесі (товаристві), то у таких випадках варто укладати корпоративний договір.

Основні вимоги до корпоративного договору встановлено Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text). 

Корпоративний договір – це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

Зокрема, у корпоративному договорі сторони можуть визначити/домовитись про:

• Порядок відчуження частки у товаристві, у тому числі встановлення строку, протягом якого учаснику заборонено відчужувати свою частку.

• Порядок врегулювання конфліктних ситуацій.

• Порядок голосування на Загальних зборах учасників.

• Відповідальність учасників.

• Порядок інвестування у товариство. 

• Розподіл та порядок виплати дивідендів тощо.

Таким чином, у корпоративному договорі учасники товариства можуть врегулювати та зафіксувати свої партнерські домовленості.

Корпоративний договір укладається в письмовій формі. 

Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. 

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

Тобто, якщо два учасники товариства уклали між собою корпоративний договір, то вони можуть не повідомляти про умови такого договору інших учасників товариства.

Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.