Кому належить службовий твір ?

Чи знали ви, що твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем (службовий твір) є об’єктом права інтелектуальної власності автора?

Автор – це фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

Авторське право на твір виникає внаслідок його створення. При цьому, для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору.

У свою чергу, право інтелектуальної власності поділяється на два види:  

1) особисті немайнові права;

2) майнові права.

Особисті немайнові права належать виключно автору та не можуть бути передані (відчужені) іншим особам. Натомість, майнові права автора можуть бути передані (відчужені) іншій особі.

До майнових прав автора належать:

1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Додатково хочу зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 429 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

У свою чергу, передача майнових прав автора оформляється авторським договором.

Також, чинне законодавства України передбачає, що за створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Тобто, якщо ви є автором і створюєте у зв’язку зі своїми безпосередніми обов’язками об’єкти права інтелектуальної власності, або такі створюють ваші працівники, то потрібно уважно ставитись до передачі разом з виконаним завданням необхідних прав інтелектуальної власності. Адже, якщо такі права не будуть передані, то в подальшому це може призвести до виникнення претензій автора, клієнтів тощо.