Хто може виїхати за кордон в умовах воєнного стану?

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані (іншими словами, можуть виїхати за кордон) особи, які визначені статтею 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» , а саме:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КабінетомМіністрів України; (детальніше по цьому пункту розписано у статті за посиланнямhttps://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/regarding-the-reservation-of-employees-liable-for-military-service-during-martial-law/) (За наявності документу, що особа має право на відстрочку від призову, який видає воєнкомат + документу про відрядження).

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, яківиховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, яківиховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжківроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічнізахворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферіохорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а такожбатьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертноїкомісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребуютьпостійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїхбатьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи; 

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійнимдоглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертноїкомісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребуєпостійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин(підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформаціїУкраїни, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національноїгвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорониУкраїни;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

У свою чергу, Державна прикордонна служба України повідомляє наступне (посилання https://dpsu.gov.ua/ua/news/Do-kogo-z-cholovikiv-gromadyan-Ukraini-vikom-vid-18-do-60-rokiv-ne-zastosovutsya-obmezhennya-viizdu-za-kordon-/):

Згідно з вимогами законодавства обмеження щодо перетину кордону на виїзд з України не застосовуються до окремих осіб цієї категорії, зокрема:

- які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахуванняна спеціальний військовий облік (відповідно до рішення Уряду про затвердження перелікупосад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізаціїта на воєнний час);

- які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку.

- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

- які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

- на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років абоповнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років.

- усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

- зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутностіінших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

- які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповіднодокументально підтверджено.

- здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти(студенти, слухачі).

Крім того нагадаємо, що перетнути кордон на виїзд з України можутьвійськовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законодавствомвипадках, зокрема:

водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних Сил України, медичних вантажів та вантажівгуманітарної допомоги, відповідно до визначеного порядку https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/325089152992606

люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжуютьhttps://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/296037622635115

Окремо звертаємо увагу, що всі громадяни, які підпадають під виключення, повиннімати необхідні документи для підтвердження. При цьому у ході заходів прикордонногоконтролю перевірятиметься їх дійсність і факт видачі відповідними органами.