Чи має право банк стягувати штрафи по кредиту у воєнний час?

Сьогодні новина стосується наслідків невиконання зобов’язань по кредиту в умовах воєнного стану.

Відповідно до ст. 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про споживче кредитування» встановлено, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування у разі прострочення споживачем виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. У разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин інших, ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період, зазначений у цьому пункті. Норми цього пункту поширюються, у тому числі, на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.

Установлено, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за таким договором, підлягають списанню кредитодавцем.

Також, згідно з п. 18 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України визначено, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього Кодексу, а також від обов’язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Звертаю вашу увагу на те, що дані норми не означають що ви можете не плати кредит взагалі. Адже після припинення дії воєнного стану та збігу 30-ти днів після його припинення, у разі наявності у вас боргу по відповідному кредиту, кредитор матиме право нарахувати штрафні санкції згідно умов договору на всю суму заборгованості. При цьому, строк нарахування таких штрафних санкцій розпочнеться після спливу 30-ти днів після припинення дії воєнного стану. 

Це означає, що якщо у вас під час дії воєнного стану виникне заборгованість по кредиту, то варто її погасити протягом тридцяти днів після припинення дії воєнного стану. У такому випадку у вас не виникне жодних штрафних санкцій.