Адвокатський запит як головний інструмент

Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту (ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Чим корисний адвокатський запит:

- строк відповіді: відповідь на адвокатський запит надається не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту (що є значно швидше, ніж відповідь протягом одного місяця, передбачена Законом України «Про звернення громадян»);

- більша ймовірність надання інформації та документів: як правило, всі органи, підприємства та установи надають адвокату запитувану інформацію та документи, якщо такі можуть бути надані.

Звичайно, потрібно розуміти, що адвокат може отримувати інформацію через адвокатський запит, яка дійсно стосується клієнта, а не будь-яку інформацію.