Адміністративна процедура - для кого і навіщо новий Закон.

15 грудня 2023 року набув чинності Закон України «Про адміністративну процедуру» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text).

Даний Закон прийнято з метою наблизити законодавство України до стандартів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку.

Закон регулює відносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами щодо розгляду і вирішення адміністративних справ шляхом прийняття та виконання адміністративних актів.

Як зазначає Мінʼюст (https://t.me/minjustofficial), цей Закон передбачає такі нові обов’язки та можливості для адміністративних органів:

• Більш ефективний спосіб адміністративного оскарження: можливість досудового врегулювання справи завдяки колегіальному розгляду скарг (у тому числі із можливістю залучення громадськості).

• Врегулювання механiзмiв вiдкликання або визнання недійсним рiшення, в тому числі щодо видачі дозволів, тощо.

• Можливість уникнути конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб. Передбачені механізми відводу та самовідводу.

• Обов’язок виправити свої помилки. Адміністративний орган, який допустив помилку і виявив це, повинен виправити її, не чекаючи надходження скарги чи позову.

• Самостійний збір відомостей та інформації. Адмінорган не може вимагати від особи надати документи та інформацію, якими володіє він сам або інші органи влади.

• Обов'язкове обґрунтування негативного рішення. У разі відмови у задоволенні заяви або прийняття іншого відмовного рішення, адмінорган зобов'язаний аргументувати мотиви такої вiдмови, обтяження та пояснити порядок його оскарження.

• Зменшення бюрократії. Відомості, які вже є у державних реєстрах, будуть отримуватись у процесі міжвідомчої взаємодії без зайвих довідок.

У свою чергу, для громадян та бізнесу Занок надає:

• Право звертатися до різних органів влади за загальною процедурою, незалежно від запитуваної послуги. 

• Право бути вислуханим у разі загрози прийняття негативного (відмовного) рішення: законом передбачено можливість подати додаткові пояснення, документи чи інші докази, уточнити інформацію.

• Право на участь у розгляді справи у разі можливого негативного рішення щодо неї.

• Залучення заінтересованих осіб, законні інтереси яких зачіпаються в межах адмінпровадження. Справи розглядатимуть за принципом «жодних рішень без вас про вас».

• Доступ учасників провадження до матеріалів справи (крім відомостей, які захищені законом).

• Можливість усунення недоліків заяви зі збереженням первинної дати її подання.

Як Закон працюватиме на практиці ми дізнаємось згодом. 

А поки пройдемось по основних нормах Закону.

Адміністративне провадження відповідно до цього Закону розпочинається:

1) за заявою особи (подається в усній чи письмовій формі) щодо забезпечення реалізації її права, свободи чи законного інтересу або виконання нею визначеного законом обов’язку, у тому числі щодо отримання адміністративної послуги:

- особа, звертається до адміністративного органу із заявою про прийняття адміністративного акта (заявник);

- особа, яка з метою захисту свого права, свободи чи законного інтересу звертається до адміністративного органу із скаргою (скаржник);

2) за ініціативою адміністративного органу, у тому числі у порядку здійснення ним інспекційного (контрольного, наглядового) повноваження:

- виконання адміністративним органом його повноважень, визначених законом;

- настання події, визначеної законом як підстава для прийняття адміністративного акта;

- порушення права, свободи чи законного інтересу особи або публічного інтересу, виявлене адміністративним органом.

Засобами доказування в адміністративному провадженні можуть бути:

1) пояснення учасників адміністративного провадження;

2) документи;

3) дані відповідних національних електронних інформаційних ресурсів;

4) результати обробки (перевірки) даних в автоматичному режимі;

5) речі;

6) пояснення свідків;

7) висновки або пояснення експертів, консультації або роз’яснення спеціалістів.

Строк вирішення справ:

- для окремих категорій встановлюється законом;

- не більше 30 календарних днів, а в разі проведення слухання у справі - не більше 45 календарних днів з дня реєстрації заяви адміністративним органом;

- до 30 календарних днів строк перегляду справи за скаргою.

Строк розгляду справи може бути одноразово продовжений, але не більше ніж на 15 календарних днів.

За результатами розгляду справи адміністративний орган у межах своїх повноважень приймає адміністративний акт.

Адміністративний акт - рішення або юридично значуща дія індивідуального характеру, прийняте (вчинена) адміністративним органом для вирішення конкретної справи та спрямоване (спрямована) на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та/або обов’язків окремої особи (осіб).

Виконання адміністративного акта, спрямованого на виконання будь-якої дії чи утримання від будь-яких дій, може бути забезпечено адміністративним органом шляхом застосування до особи заходів впливу, а саме:

1) вчинення дій за рахунок зобов’язаної особи - адресата адміністративного акта іншою особою;

2) накладення грошового стягнення за невиконання адміністративного акта:

- від 1 190 грн до 9 010 грн - стосовно фізичних осіб;

- від 2 975 грн до 30 005 грн - стосовно ФОП, громадських об’єднань, юридичних осіб;

3) безпосередній вплив, що здійснюється з підстав та у порядку, визначених законом.